Gå til hovedindhold

Underretning

Underretning ved bekymring for børn og unge under 18 år

Som offentlig ansat har du en skærpet underretningspligt, hvilket vil sige, at du ifølge barnets lov § 133 har pligt til at underrette, hvis du får kendskab til eller grund til at antage:

 • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
 • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold
 • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
 • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

Hvis en borger skal underrette har greve.dk en vejledning.

Der er ingen form på hvordan en underretning skal udfærdiges, men som udgangspunkt skal Greve Kommunes interne underretning skema bruges. Link nederest på siden.

Husk at bruge Tjekliste til underretninger. (findes under de næste 2 punkter)

Hvis du er offentlig ansat, er der en forventning om, at underretningen er gennemgået med forældrene (med undtagelse ved mistanke om overgreb begået af forældrene).

Husk at du som offentlig ansat aldrig må skrive privat adresse på underretningen – opgiv din skole eller institutionens adresse.

Generelle punkter:

 • Barnets navn og cpr. nr.
 • Navn, adresse og telefonnummer på begge forældre
 • Er der behov for tolk, herunder sprog
 • Beskriv underretters tilknytning til barnet
 • Beskriv bekymringen
 • Beskriv kort øvrig viden om barnet, herunder almen fremtræden, trivsel og udvikling
 • Beskriv hvilken indsats I har gjort for at hjælpe barnet
 • Det forventes, at der har været kontakt til begge forældre i forhold til underretningen og denne kontakt skal beskrives, herunder hvad reaktionen har været.
  - OBS! Der skal ikke være forudgående kontakt til forældrene ved bekymring om overgreb begået af forældrene!

Ved fravær, øvrige punkter

 • Beskriv fraværets fordeling mht. lovligt, ekstraordinær frihed samt ulovligt fravær
 • Beskriv hvilken kontakt der har været, eller forsøgt, til eleven samt forældrene straks ved ulovligt fravær
 • Beskriv hvilken årsag der er givet til fraværet
 • Beskriv hvilken løbende kontakt der har været til forældrene og eleven i perioden
 • Beskriv hvilke samarbejdspartnere der har været involveret i perioden, eksempelvis UUV, PPR mv.

Det er god etik at:

 • Inddrage forældrene fra starten - det er forældrenes børn (OBS! Dette er undtaget, hvis der er tale om overgreb, hvor mistanken er forældrene. Læs mere på Koordinationsgruppen)
 • Ligeværdigt samarbejde - det er god etik at indgå i et samarbejde med forældrene om din bekymring for barnet
 • Åben og ærlig information - forhold dig til det konkrete og fortæl hvad du ved og ser
 • Håndter fortrolige oplysninger korrekt
 • At underretningen ikke udleveres til forældrene op til en weekend
 • At underretningen ikke sendes til Familierådgivningen op til en weekend, med mindre der er en forventning om at der skal handles akut i weekenden

Kvittering:
Efter du har afsendt din underretning vil du indenfor 6 dage modtage en kvitteringsskrivelse for modtagelsen af din underretning.

Samtale:
Forældre og barn inviteres som udgangspunkt sammen eller hver for sig til samtale om underretningen.

Vurdering:
Der skal på baggrund af underretningen foretages en vurdering af, om der skal iværksættes akut hjælp til barnet og / eller familien. Der foretages vurdering af, om der skal indhentes yderligere oplysninger, og om der i givet fald skal udarbejdes en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse. Når det er afklaret, skal familierådgiver orientere underretter om, hvorvidt der er iværksat en afdækning/børnefaglig undersøgelse eller støttende indsatser i forhold til barnet/den unge eller ej.

Familierådgiver vurderer om underretter skal orienteres om, hvilken type støttende indsats der er iværksat og varigheden af den.

Underretningen sendes sikkert til boern@greve.dk fra din arbejds mail (mail@greve.dk).

Ved spørgsmål kan Familierådgivningens Visitation kontaktes på tlf. 43 97 93 38.

Skemaer til underretning

Greve Skabeloner -til brug for personer, der har faglig relation til barnet.

Underretning - jf.  barnets lov § 133
 (Greve Skabelon)


Underretning om ulovligt fravær - jf. barnets lov § 133, stk. 2 (Greve Skabelon)


Etiske retningslinjer for indsatsen i Greve Kommune

Vi inddrager forældre fra begyndelsen af en sag og behandler dem hele tiden ligeværdig

 • Vi kommunikerer åbnet, ærligt og konkret
 • Vi har respekt for barnet og for dets forældre
 • Vi håndterer altid fortrolige oplysninger korrekt
Sidst opdateret: 23. februar 2024

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver MitID)