Gå til hovedindhold

Temapakker

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder Temapakker i dagtilbud, skoler og klubber.

Læs mere

En Temapakke er en konkret og tidsafgrænset indsats med et særligt tema.

Temapakke 2: Børns motoriske udvikling

Temapakke 3: Sprogstimulering i praksis

Temapakke 6: Vidensformidling om ADHD og/eller ASF

Temapakke 7: Specialpædagogiske redskaber

Temapakke 8: Marte Meo 6 dages kursus

Temapakke 9: Specialpædagogisk rådgivning og sparring

Temapakke 14: Udviklingssamtaler

Temapakke 15: Styrk børn i følelser og sociale færdigheder

Temapakkerne kan bestilles af pædagoger og lærere i dagtilbud, skoler og klubber via deres leder.

Bestilling af Temapakker sker ved henvendelse til PPR på mail: pprgreve@greve.dk

Udover Temapakker tilbyder PPR også følgende to oplæg:

Oplæg: Lærerne sætter rammerne

Oplæg: ASF, ADHD og visuel organisering

Sidst opdateret: 9. august 2023