Gå til hovedindhold

Mistanke om misbrug af rusmidler

På denne side kan du få viden om misbrug af rusmidler, samt hvordan du kan forholde dig, hvis du har mistanke om, at en borger har et misbrug.

Læs mere

”Hvad er et misbrug?” Dette spørgsmål er et af de hyppigst drøftede i behandling af misbrug samt i pårørendearbejdet. Mange definerer et misbrug som et problematisk forbrug, der griber forstyrrende ind i ens almindelige livsførelse og rolleforpligtelser, f.eks. i forhold til familie, arbejde, studie eller andre forpligtende forhold.

Ved alkoholmisbrug kan der f.eks. være en glidende overgang fra forbrug til risiko-forbrug til misbrug og afhængighed. Der er mange måder at bruge stoffer på, og ligeså mange grunde til at folk gør det. Nogle pepper festen op, nogle bruger det for at slappe af og andre i et forsøg på dæmpe psykisk ubehag.

Læs mere om misbrug og definitioner herpå i nedenstående:

Socialstyrelsen

Vidensportalen

Som fagprofessionel og forældre vil man gerne kunne spotte eventuelle faresignaler, der indikerer at et barn/ung har et misbrug.

Derfor er det vigtigt at have en åben tilgang til den unge. Det væsentlige er at se på den unges generelle trivsel:

  • Er den unge isoleret eller er der mange sociale kontakter?
  • Er vennerne skiftet ud?
  • Har den unge fritidsinteresser?
  • Passer den unge sin skolegang?
  • Hvordan er energi-niveauet?
  • Har den unge humørsvingninger?
  • Er den unge påvirket?
  • Kan den unge overholde aftaler
  • Hvad siger den unge selv, når du/I spørger ind til det?

Er man bekymret for, om et barn eller en ung har et misbrug, er det vigtigt at kunne finde et sted, hvor man kan få information og vejledning samt drøfte sin bekymring. Måske er du bekymret over en ændring, du ser hos den unge/barnet eller føler dig magtesløs over ikke at kunne gøre noget?

Kontakt

Misbrug påvirker hele familien. Dette gælder både i relationen og samspillet de voksne imellem samt i relationen og samspillet med barnet/børnene. Ofte kan dette medføre, at der udvikles en uhensigtsmæssig familiedynamik i familien, hvor konfliktløsning f.eks. erstattes af undgåelse og benægtelse.

Den der har misbruget kan fremstå selvoptaget, idet hjernen og personligheden påvirkes på en måde, så personen forandres og udvikler en omgang med andre, der kendetegner sig med manglende empati og indlevelse i andres følelser og tanker. Rollerne byttes om, så en forælder med et misbrug kan komme til at overtage barnets plads og gøre krav på familiens opmærksomhed.


Hvilken betydning kan misbrug have for barnet?

Børn har brug for deres forældres hjælp til udviklingen af sociale kompetencer, regulering af følelser mv. for at kunne udvikle sig og trives. Forældre der har et misbrug vil ofte være præget af forringede problemløsningsstrategier, hvor problemerne hyppigt undgås eller benægtes fremfor at søges løst. Misbruget vil ofte have gennemgribende indflydelse på væsentlige aspekter af familiens hverdag og struktur, såsom søvn-vågen cyklus, indkøb, husarbejde, spisetider mm.

Konsekvenserne af forældres misbrug kan optræde allerede i barndommen ved en øget risiko for udvikling af adfærdsmæssige forstyrrelser, kognitive vanskeligheder også i skolemæssige sammenhænge, men kan også først vise sig i voksenalderen, f.eks. i forbindelse med etablering af forhold/egen familie.

Det er forskelligt, om børnene udvikler vanskeligheder, hvilke vanskeligheder, de udvikler og hvad sværhedsgraden af disse vanskeligheder er. Vi ved at børn der er vokset op i familier, hvor der har været misbrug har en højere forekomst af bl.a. adfærdsvanskeligheder og koncentrationsproblemer, psykosomatiske vanskeligheder, sociale problemer, angst, tristhed, depression, søvnproblemer, tidlig start/overforbrug af rusmidler, kriminalitet, tidlig seksuel debut. Det kan være vanskeligt at opspore børn der lever i misbrugsfamilier, da mange af børnene ikke er synlige som børn med problemer.

Børn i familier med misbrugsproblematikker udsættes hyppigere for omsorgssvigt, da centrale forældrefunktioner påvirkes . Fra barnets perspektiv betyder det også, at barnet ofte mister kontakt og opmærksomhed fra den ikke-misbrugende forælder. Det er således altid et problem, når forbruget går ud over forældreevnen.

Kilder: Trembacz, 2002; Steinglas, 1987 i Christensen, 1997; Killén, 1996; Sundhedsstyrelsen.

 

Nedenfor finder du Greve Kommunes handleplan, som anvendes hvis du har mistanke om misbrug af alkohol eller stoffer hos borgere, f.eks. forældre eller unge. Handleplanen henvender sig primært til kommunens medarbejdere i bl.a. skoler, daginstitutioner, jobcenter, familierådgivning mv.

Du kan derudover downloade forskellige samtaleguides, som kan være en hjælp eller inspiration i samtalen, når du er bekymret for, om en borger har et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Handleplan ved mistanke om misbrug af rusmidler

Samtaleguide - forældre

Samtaler om alkohol

Kontakt

Sidst opdateret: 18. september 2023