Gå til hovedindhold

Oversigt over gratis tilbud

Gratis tilbud uden for kommunens tilbudsvifte

Indhold

  Her finder du en liste over gratis tilbud til børn og unge, samt deres familier.
  Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.
  Listen kan anvendes som inspiration af fagprofessionelle.

  Alle tilbud er som udgangspunkt kvalitetssikret gennem formaliseret akkreditering eller tilsvarende kvalitetsstempel. Greve Kommune har ikke ansvar for kvaliteten i de enkelte tilbud, og derfor er listen alene til inspiration. Du bør altid selv vurdere tilbuddet ift. formålet.

   

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Diversity Works 

  Diversity Works tilbyder professionel, uvildig og gratis (social, økonomisk og social-)rådgivning til minoritetsetniske danskere.
  De rådgiver om kontanthjælp og integrationshjælp, boligstøtte, opholdstilladelse og statsborgerskab, samvær og skilsmisser samt sociale rettigheder generelt. Tid til rådgivning bookes ved fremmøde eller telefonisk

  (Akkrediteret i rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Dignity

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  Dignity behandler patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt deres pårørende.

  (Selvejet institution finansieret/støttet af bl.a. Udenrigsministeriet og Danske Regioner )

  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Broen

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  Broen støtter socialt udsatte børn og unge i Greve med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

  (Lokalforening i Greve Kommune)

  Link til hjemmeside

  Fritidstilbud i Greve Kommune

  Der findes mange forskellige idrætstilbud i Greve Komme

  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Oasis

  *kræver fag-prof. henvisning.

  Oasis er et behandlingssted med fokus på rehabilitering for flygtninge og familiesammenførte udsat for krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.

  (Akkrediteret af Region Hovedstaden)

  Link til hjemmeside
  Center for seksuelt misbrugte CSM Centrene er et landsdækkende og gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark og finansieret af Socialministeriet)
  Link til hjemmeside
  Joannahuset

  *kræver fag-prof. henvisning.
  Joannahuset er et krisecenter for børn og unge. Husets rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp henvender sig til børn og unge under 18 år, der ønsker rådgivning i sociale spørgsmål. Rådgivningen varetages af lønnede fagpersoner, der er uddannede eller er under uddannelse til blandt andet socialrådgiver, jurist, psykolog og pædagog.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)
  Link til hjemmeside
  Offerrådgivningen  Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld gennem personlig og telefonisk rådgivning. Offerrådgivningen samarbejder med politi, hospitaler og brand og redning i alle landets politikredse.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)
  Link til hjemmeside
  Reden Ung Reden Ung er en anonym rådgivnings- og vidensportal for unge (15-30 år), forældre eller fagpersoner, der har brug for rådgivning om udveksling af intimitet og seksuelle ydelser (fx salg af sex, sugardating, byttesex, salg/udveksling af intime billeder, webcamsex) samt alt der kan komme før, under og efter en udveksling (fx online-dating, uopfordrede henvendelser mv.).

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)
  Link til hjemmeside

  Krisecenter

  *kræver fag-prof. henvisning.

  Landsorganisation af Kvindekrisecenter tilbyder et sikkert og trygt sted for voldsudsatte kvinder og deres børn.

  (Medlemsorganisation for Danmarks kvindekrisecentre)
  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Aura LBGT ungdom

  *kræver
  fag-prof. henvisning
  .

  AURA er et frirum for unge LGBT+ personer under 18 år. Her er der ingen fordomme, højt til loftet og du har mulighed for at udleve din identitet, præcis som du har lyst.

  (Akkrediteret af LGTB+ Danmark)

  Link til hjemmeside

  Sex og Samfund

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  Sex og Samfund kæmper for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet. Vi arbejder nationalt og internationalt for seksuel sundhed, rettigheder, trivsel og plads til mangfoldighed.

  (Medlemsorganisation af IPPF kvindekrisecentre)

  Link til hjemmeside

  Grænseløst

  Grænseløst er målrettet individer, som bevæger sig i gråzonerne, og som har svært ved at mærke sine seksuelle grænser.

  (Finansieret af Socialstyrelsen)

  Link til hjemmeside

  Sabaah

  Sabaah er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårerne for LGBT+-personer (blandt andre homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund.

  (Selvstændig og frivillig forening)

  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Psykiatrifonden

  Psykiatrifonden er en privat, sygdomsbekæmpende organisation. De kæmper for, at alle mennesker med psykisk sygdom og de, som er i risiko for at få det, mødes med forståelse og får den hjælp og rådgivning, de har brug for. I tide.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  SIND

  SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

  SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Røde Kors (julehjælp)

  Røde Kors julehjælp støtter årlig tusindvis af udsatte børn og deres forældre med udgifter forbundet med julen. Julehjælpen består typisk af et gavekort på 900 kr. til Coop eller en en kurv fyldt med julens madvarer og en lille gave til børnene. På den måde får både børn og voksne en juleaften, som de fleste andre familier.

  (Røde Kors)

  Link til hjemmeside

  Børns Vilkår

  Børns Vilkår er en rettighedsorganisation som tilbyder Børnetelefonen hvor alle børn kan ringe og tale med en voksen om det der fylder for dem. De har ligeledes en Forældretelefon hvor forældre kan få sparring i de udfordringer de oplever ifht. deres barn. Børns Vilkår tilbyder en bisidder-ordning hvor Børn kan få en professionel bisidder med til møde i kommunen eller familieretshuset.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Digitalt Ansvar

  Digitalt Ansvar er videnscenter for digitale krænkelser og digital vold. Vi har siden 2017 arbejdet for at bekæmpe og forebygge digitaliseringens skyggesider – ved at udarbejde og formidle viden og ved at samle fagfolk, forskere og organisationer i et samarbejde for mere digital ansvarlighed.

  (Støttet af midler fra Offerfonden, TrygFonden, Velliv Foreningen, Oak Foundation Denmark samt Københavns Kommunes §18-pulje.)

  Link til hjemmeside

  Mødrehjælpen

  Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation

  (H.K.H Kronprinsesse Mary er protektor)

  Link til hjemmeside

  GirlTalk

  GirlTalk tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning til alle unge piger i alderen 12-24 år, som gerne vil have en at tale med om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med. Rådgiverne er frivillige unge kvinder i alderen 18-35 år, som kender til alle de tanker og problemstillinger, man har som ung.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Retshjælpen

  Den Sociale Rethjælps Fond tilbyder rådgivning via telefon, brev, mail eller fysisk fremmøde omhandlende forskellige juridiske problematikker inden for diverse områder.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Gældsrådgivning

  Frelsens Hær tilbyder gratis gældsrådgivning for alle. Hjælpen sker per telefon eller ved personligt fremmøde.

  (Frelsens Hær)

  Link til hjemmeside

  ForældreTelefonen

  ForældreTelefonen tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v

  (Børns Vilkår)

  Link til hjemmeside

  Headspace

  Headspace er et rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år. I headspace er ingen problemer for store eller små, foruden rådgivning ansigt til ansigt i landets mange headspaces, kan man også chatte med headspace. Det er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det, og det hele foregår på dine præmisser. Hvis du har brug for det, kan vi også hjælpe dig videre til mere specialiserede tilbud.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Ventilen

  Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt 23 lokale tilbud i 21 byer.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside

  Red Barnet

  Undervisningstilbud til skoler om temaer: Sikker på nettet, fælleskab og trivsel, børns rettigheder, gloable temaer.

   

  Link til hjemmeside

  Børnenes skilsmissetelefonen

  De voksne i Familieretshuset ved rigtig meget om børn med forældre, der er flyttet fra hinanden. De vil gerne hjælpe dig med de tanker og spørgsmål, du går rundt med, efter dine forældre er gået fra hinanden.

  (Social- og Ældreministeriet)

  Link til hjemmeside

  Forældre Fonden

  Forælder Fonden er en social hjælpeorganisation, der støtter enlige forældre og deres børn, som er havnet i en sårbar livssituation. Enlige forældre kan kontakte Forælder Fonden, når familien oplever udfordringer, de ikke kan klare alene

  Link til hjemmeside

  VISO

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  VISO har til formål er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

  (Socialstyrelsen)

  Link til hjemmeside

  Greve Nord

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  Greve Nord Projektet er den boligsociale indsats i Greve Nord området. Projektet arbejder meget helhedsorienteret med de familier, der har behov for ekstra støtte, men også for at støtte områdets andre udsatte beboere. Der arbejdes indenfor følgende tre indsatsområder:

  -Uddannelse og livschancer
  -Beskæftigelse
  -Sammenhængskraft og Medborgerskab

  Link til hjemmeside

   

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Kræftens bekæmpelse

  *kræver
  fag-prof. henvisning.
  Kræftens bekæmpelse yder patientstøtte er hjælp til kræftpatienter og deres pårørende. Det kan være svært at bevare livsmodet og finde ud af at leve med sygdommen kræft. Derfor kan patienter og pårørende få rådgivning og viden om sygdommen, og om hvordan man lever med den.

  (Kræftens bekæmpelse)
  Link til hjemmeside
  Børn, unge og sorg Tilbyder psykologhjælp til børn og unge mellem 6-27 år. Målgruppen er for børn og unge hvis forældre eller søskende er alvorlig syge eller døde. Link til hjemmeside
  Forældre & Sorg

  *kræver
  fag-prof. henvisning.
  Forældre & Sorg arbejder hver dag med og for at støtte forældre, der har mistet et barn under graviditeten eller et barn op til 21 år. Vi rådgiver desuden pårørende, arbejdspladser og fagpersoner.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)
  Link til hjemmeside

  Tilbud

  Beskrivelse 

  Link

  Julemærkehjemmene

  *kræver
  fag-prof. henvisning.

  Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives. Børn, der bliver mobbet, er ensomme eller ikke tror, de er gode nok. Fælles for dem er, at de har brug for hjælp til at genfinde troen på dem selv og livet.

  Et ophold på Julemærkehjem varer i 10 uger og er et tilbud til børn i alderen 7-14 år. Børnene bor og går i skole hos os i løbet af opholdet og er hjemme hos deres familier i weekenderne.

  (Finansieret af Julemærkefonden)
  Link til hjemmeside
  Center for spiseforstyrrelse

  *kræver
  fag-prof. henvisning.
  Center for spiseforstyrrelser behandler børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. Klinikken er det ambulante tilbud i Center for Spiseforstyrrelser. Vi modtager patienter fra hele Region Sjælland.

  (Region Sjælland)
  Link til hjemmeside
  Landsforening mod spiseforstyrrelser og selvskade LMS

  *kræver
  fag-prof. henvisning.
  Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS er den eneste forening i Danmark, der både arbejder for de mange mennesker med en spiseforstyrrelse eller selvskade og for pårørende og andet netværk. De tilbyder telefonrådgivning, personlig samtale samt behandlingstilbud.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)
  Link til hjemmeside
  FitforKids FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder gratis sundhedsforløb til børn mellem 7-15 år og deres familier i hele Danmark. FitforKids-programmet består af kostvejledning, træning, coaching, motivationsprogram, præmier til børnene og hyggelige events.

  (Støttet af b.la. Social- og Sundhedsstyrelsen)
  Link til hjemmeside
  Praktiserende læger Man kan altid henvende sig til egen læge og få rådgivning/vejledning til kost, psykologhjælp, udredning mm.  
  TUBA

  TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

  Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser.

  (Akkrediteret af rådgivningsDanmark)

  Link til hjemmeside
  Misbrugsportalen Pårørende Netværket - Misbrugsportalen henvender sig til alle mennesker, som har brug for hjælp og støtte, hvor misbrug og afhængighed påvirker deres tilværelse – enten som pårørende eller som én med eget misbrugsproblem. Link til hjemmeside

  Hvis I har forslag til flere gratis tilbud send en mail til Faranak fah@greve.dk med følgende oplysninger:

  • Link til hjemmesiden
  • Kort introduktionstekst om tilbuddet (ca. 3 linjer)
  • Om tilbuddet er akkrediteret og (hvilken organisation)

  Sidst opdateret: 20. juni 2023