Gå til hovedindhold

Forældrepiloterne (STIME)


En tidlig, struktureret og relevant indsats til børn og deres voksne.
Greve Kommune har indgået et samarbejde med Region Sjællands børne- og ungepsykiatri om STIME og tilbyder nu fra foråret 2024 forløbet 'Forældrepiloterne' til forældre med børn i 0. og 1. klasse.

Greve PPR sender løbende information ud når der udbydes nye forløb samt når målgruppen ændres. Tjek gerne på www.greve.dk/stime. 

GREVE.DK/STIME

Læs mere

STIME er et tværsektorielt samarbejde oprindeligt udarbejdet i Region Hovedstaden. Essensen er, at kommuner og psykiatrien samarbejder om at skabe en tidlig og præcis indsats, der hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel i deres hverdag. Med en mere tilgængelig behandling i nærmiljøet er formålet at opspore udfordringerne, når de opstår, og inden disse når et niveau, der kræver henvisning til børne- og ungepsykiatrien. 

Forløbene der tilbydes i STIME, er målrettet børn eller unge i psykisk mistrivsel eller med udfordringer, som relaterer sig til et af de fire STIME-spor. STIME er et lettere behandlingsforløb og henvender sig ikke til børn og unge, der har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. 

Arbejdet i STIME centrerer sig om tre indsatsområder, som er gensidigt afhængige af hinanden: 

 • Tidlig opsporing og præcis visitation. 
 • Lettere behandlingsarbejde med barnet og familien. 
 • Understøttelse af behandlingsarbejdet i læringsmiljøet. 

Greve Kommune har nu indgået et samarbejde med Region Sjællands børne- og ungepsykiatri om STIME og tilbyder nu forløbet 'Forældrepiloterne' og fra efteråret starter forløbet 'Bekymring eller tristhed'. 

Hvis i som fagprofessionelle eller forældre har spørgsmål til STIME, kan i kontakte Greve PPR. 

I kan også læse mere samt se en kort intro video på Region Hovedstadens hjemmeside: STIME (psykiatri-regionh.dk) 

Fra foråret 2024 tilbyder Greve Kommune forløbet Forældrepiloterne til forældre med børn i 0. og 1. klasse. 

Forældrepiloterne er et gruppeforløb til forældre med børn, som er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. Formålet er at give forældrene viden, vejledning og redskaber, der hjælper dem med at ændre vaner og håndtere deres barns udfordringer og dermed skabe bedre rammer for barnets udvikling og trivsel. 

Eksempler på udfordringer:

 • Problemer med at koncentrere sig og holde fokus i længere tid.
 • Svært ved at huske mere end en besked ad gangen samt at huske sine ting.
 • Sociale vanskeligheder som følge af problemer med at aflæse andres signaler, kropssprog og motiver, hvilket ofte medfører social isolation eller udadreagerende adfærd. 
 • Konflikter og/eller raserianfald. 
 • Søvnforstyrrelser. 

Forløbet er ikke relevant hvis:

 • Barnet allerede er diagnosticeret med ADHD, tilknytningsforstyrrelse eller autismespektrumsforstyrrelse. 
 • Tegn på adfærdsforstyrrelse, men med fravær af udfordringer på alle tre områder; hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhed.
 • Barnet har et væsentlig nedsat funktionsniveau i forbindelse med f.eks. skolegang og generel trivsel. 
 • Barnet har behov for at blive udredt eller behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien. 

For bedst mulige forløb er det vigtigt, at forældrene er motiverede og indstillede på at deltage i alle møder på forløbet samt er villige til at arbejde med sig selv og deres barn i hjemmet mellem møderne. 

Forløbet foregår på dansk, og der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for tolk i de kommende forløb. 

Forældrepiloterne er et gruppeforløb, hvor op til otte forældrepar kan deltage. På forløbet modtager forældrene undervisning og vejledes af STIME-behandleren og der skabes samtidigt et trygt rum, hvor forældrene kan sparre og dele oplevelser med hinanden. Børnene er ikke med på møderne. 

Forældrene får hjemmeopgaver mellem gruppemøderne, hvor de både skal arbejde med sig selv og deres barn ud fra den viden og de værktøjer, de har fået og drøftet på møderne. Forældrene modtager en STIME-manual med guidelines og øvelser, der skal afprøves i hjemmet. 

Hvert møde varer omkring 2,5 time og er opbygget efter følgende dagsorden: 

 • Faglige input fra STIME-behandleren.
 • Forældre deler oplevelser og erfaringer. 
 • Drøftelser og øvelser med fokus på vanskeligheder og positiv forandring. 
 • Næste skridt og hjemmeopgaver.

På nuværende tidspunkt udbyder vi i Greve Kommune to gruppeforløb hen over foråret til forældre til børn i 0. og 1. klasse.

Vi afholder et online informationsmøde, hvorefter vi åbner for tilmeldinger til forløbet.

Tilmelding til informationsmøde sker via: STIME | Greve Kommune

Efter informationsmødet bliver der åbent for tilmelding til selve forløbet. Når forældrene har tilmeldt sig, tilsendes spørgeskemaer til screening, som forældrene skal besvare.

Det vurderes på baggrund af de udfyldte screeningsskemaer, hvorvidt barnet og familien er i målgruppen og kan tilbydes et forløb og hermed deltage i Forældrepiloterne. Visitationen i STIME hviler på en samlet faglig vurdering på baggrund af alle de informationer, STIME-medarbejderne har til rådighed om familien og barnets situation.

Hvis STIME forløbet ikke vurderes som værende relevant for barnet og familien, bliver de henvist videre i kommunen eller psykiatrien.  

Sidst opdateret: 23. maj 2024

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hundige Allé 11
2670 Greve

Telefon: 43 97 37 70

Send Digital Post (kræver MitID)