Gå til hovedindhold

Pædagogisk friplads

Nedenfor kan du få mere viden om pædagogisk fripladstilskud

Læs mere

Socialpædagogisk fripladstilskud ydes, når ophold i dagtilbuddet af sociale eller pædagogiske årsager ses som særlig påkrævet, og familiens økonomi vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Yderligere oplysninger vedrørende socialpædagogisk friplads kan fås ved henvendelse på mail: paedagogiskfriplads@greve.dk eller på mobil: 24 60 17 90. (Som udgangspunkt er det kun om fredagen der arbejdes med fripladser, men skriv blot en mail eller læg en mobilsvarebesked, så kontakter vi jer.)

Behandlingsmæssigt fripladstilskud ydes når familien har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som af behandlingsmæssige årsager har ophold i et dagtilbud.

Yderligere oplysninger vedrørende socialpædagogisk friplads kan fås ved henvendelse på mail: paedagogiskfriplads@greve.dk eller på mobil: 24 60 17 90. (Som udgangspunkt er det kun om fredagen der arbejdes med fripladser, men skriv blot en mail eller læg en mobilsvarebesked, så kontakter vi jer.)

Støttende indsatser ydes under hensyntagen til en samlet vurdering af barnets behov for særlig støtte.
Ydelsen bevilliges efter barnets lov § 32, stk. 1, nr. 1 og behandles i Familierådgivningen.

Henvendelse til Center for Børn og Familier, telefon 43 97 93 38.

Sidst opdateret: 22. februar 2024