Gå til hovedindhold

Dialogudvalg - skoler

På dialogudvalgene er der fokus på at skabe en kvalificeret og sammenhængende indsats omkring børnene/de unge.

Alle børn og unge kan have brug for en særlig indsats i løbet af deres skoletid, og nogle gange kan det være svært at hjælpe barnet på egen hånd. Derfor har vi Dialogudvalgene, som lærere, pædagoger og forældre kan henvende sig til.

Dialogudvalgene har fokus på at skabe en kvalificeret og sammenhængende indsats omkring børn/unge og deres læringsmiljøer.

Her kan man få hjælp til de bekymringer eller vanskeligheder, der kan opstå omkring udviklingen hos et barn/ en ung og til at forebygge, at det bliver værre.

Bekymringer skal som udgangspunkt drøftes på Dialogudvalg. Enkelte bekymringer kan dog indstilles direkte til logopæden for at forkorte sagsgangen. Det drejer sig om ukomplicerede logopædsager. Se en præcisering herunder:

Læs mere

En bekymring om et barns sprog skal drøftes på dialogudvalget, når:

  1. Der er en bekymring for barnets ordforråd, sprogforståelse og/eller ekspressive sprog
  2. Der er en bekymring for barnets kommunikative kompetencer, fælles opmærksomhed, forståelse for turtagning e.l.
  3. Barnet ønskes indstillet på baggrund af sprogvurderingen.

Ovenstående gælder også, selvom bekymringen udelukkende handler om sproget.

En bekymring kan gå udenom dialogudvalget, hvis det er en ukompliceret talesag. Om en sag er ukompliceret vurderes altid i samarbejde med den lokale logopæd. En sag kan være ukompliceret, hvis der udelukkende er en bekymring for udtale, stammen, læsp eller stemmevanskeligheder, og der ikke er andre bekymringer om f.eks. den generelle sproglige udvikling, adfærd, følelsesmæssig regulering el. andet.

Hvis en sag vurderes ukompliceret i samarbejde med den lokale logopæd, benyttes indstillingsskemaet Bekymring/udfordring udenom Dialogudvalg.

Dialogudvalget består af en skoleleder, ressourcelærer, psykolog, logopæd og familierådgiver. To skoler samarbejder.

Der findes Dialogudvalg på alle skoler og der holdes dialogmøder onsdage i ulige uger kl. 12-15.
Der kan holdes lokale dialogmøder på den enkelte skole og fælles dialogmøder mellem to skoler.

Sidst opdateret: 6. oktober 2022