Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

På denne side kan du læse mere om hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Individuelle hjælpemidler

Hjælpemidler, der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn, kan søges i Hjælpemiddelafsnittet i Center for Pleje & Omsorg.

Øvrige hjælpemidler

Den enkelte institution indkøber og betaler selv mindre hjælpemidler såsom klapvogne, stole, cykler uden særlige tilpasninger samt mindre udgifter til lyddæmpning m.v. 

Udgifter til større specialindkøb søges i Center for Dagtilbud og Skoler.

Indretning af adgangsforhold m.v.

Er der tale om eksempelvis kørerampe og opsætning af denne afholdes udgiften af dagtilbuddet. Større udgifter til indretning eller ombygning søges i Center for Dagtilbud og Skoler.

Jævnfør lovgivning om tilgængelighed og sektoransvarlighed skal kommunen sørge for tilgængelighed for børn med særlige behov og handicap. Det er dermed vigtigt, at der i god tid tages højde for eventuel særlig indretning eller andre forhold, der er nødvendige for, at et barn med handicap kan starte i et dagtilbud.

Dagtilbuddets leder skal, i samarbejde med de fagpersoner, der kender barnet, iværksætte dette.

Hjælpemidler til enkeltintegrerede børn med handicap

Udgifter til mindre hjælpemidler afholdes af den enkelte skole f.eks. særlig stol eller bord. 

Hvis et barn har fået stillet en diagnose (skal være begrundet skriftligt), kan forældrene henvende sig til skolelederen på deres barns skole, og anmode om at få relevante hjælpemidler stillet til rådighed. 

Skolelederen er ansvarlig for at indhente den fornødne konsulentbistand og anskaffelse af det anbefalede hjælpemiddel. 

Skolen kan søge PPR om dækning af udgifter til større hjælpemidler eller hjælpemidler, der er specialtilrettede.

Jævnfør lovgivning om tilgængelighed og sektoransvarlighed skal kommunen sørge for tilgængelighed for børn med særlige behov og handicap. Det er dermed vigtigt, at der i god tid tages højde for eventuel særlig indretning eller andre forhold, der er nødvendige for, at et barn med handicap kan starte I skole.

Skolelederen skal, i samarbejde med de fagpersoner, der kender barnet, iværksætte dette.

Hjælpemidler i særlige skoletilbud

Hjælpemidler til de børn, der går i særlige skoletilbud i Greve Kommune, skal finansieres over det rammebeløb, der er afsat til klasserne. 

Lokaleindretning 

Dækning af udgifter til specialindretning af skolen, søges i Center for Dagtilbud og Skoler. 

Hjælpemidler og lokaleindretning til elever på privatskoler, efterskoler og gymnasier mv. søges i Undervisningsministeriet.

Hjælpemidler der kræver særlig tilpasning til det enkelte barn, kan søges i Center for Sundhed og Pleje.

Hjælpemidler til leg og udvikling kan i særlige tilfælde søges i Familierådgivningen. 

Særlige kommunikationshjælpemidler søges i Centret for Specialundervisning.

Boligindretning i hjemmet 

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet i Center for Sundhed og Pleje.

Særlige lege-/træningsredskaber

Hjemmet
Der kan af forskellige årsager være behov for at anvende særlige lege-/træningsredskaber, der stimulerer og giver et barn med handicap nye, udvidede muligheder.

Disse legeredskaber anbefales ofte af sygehuset, fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent eller tale-høre konsulent.

Tale-høre konsulenten indgår i vurderingen af behovet for særlige lege-/træningsredskaber til bl.a. børn med høretab eller kommunikationsvanskeligheder, mens fysioterapeuten og den specialpædagogiske konsulent ofte vil indgå i vurderingen af lege-/træningsredskaber, der stimulerer til kontakt, leg, sansning og motorik.

Lege-/træningsredskaber kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af barnets behov udlånes af den specialpædagogiske konsulent, tale-høre konsulenten eller fysioterapeuten.

Ved indkøb af særlige lege-/træningsredskaber har forældre mulighed for at søge om dækning af eventuelle merudgifter til dette i Familierådgivningen.

Dagtilbud og skole
Lege-/træningsredskaber til det enkelte barn i dagtilbud/skole, afholdes af den enkelte institution. Større indkøb kan evt. søges centralt i Center for Dagtilbud og Skoler.

Konsulentbistand hertil kan ydes af fysioterapeut, specialpædagogisk konsulent og tale-høre konsulent på PPR.

Sidst opdateret: 2. maj 2023