Gå til hovedindhold

Flygtninge præget af traumer

Opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge præget af traumer

Traumer er en almindelig reaktion på en unormal situation. Flygtninge er derfor i særlig risiko for at udvikle traumer, idet mange er flygtet fra en farefuld tilværelse med krig, tortur og vold. Det er forskelligt, hvordan flygtninge oplever og håndterer traumer, og det kan være vanskeligt som fagperson at få øje på. Derfor kan det være godt at være opmærksom på ydre kendetegn hos flygtninge, der er ramt af traumer.

Læs mere

Mangel på viden om traumer eller nervøsitet for at forværre borgerens situation må ikke betyde manglende handling. Hvis du er bekymret for traumer hos børn, unge eller voksne med flygtningebaggrund, er det vigtigt, at du taler med borgeren om det og handler på din bekymring. Brug den rådgivning og de samarbejdsmuligheder, du er bekendt med, så borgeren kan få hjælp.

Læs mere i folderne:

Tegn på traumer – Opmærksomhedspunkter til tidlig opsporing af flygtninge med traumer.

Tidlig identifikation af flygtninge med traumer – et spørgeskema der kan indgå som en integreret del af kommunens daglige sagsbehandling og udredning på beskæftigelsesområdet, voksenområdet og børne- og ungeområdet.

Folderne ligger under Download 

Du kan henvise til:

Børn og Unge: Center for Børn og Familier:
Tlf. 43 97 91 07, mail Boern@greve.dk

Voksne: Center for Job og Socialservice:
Tlf. 43 97 80 00, mail Sikkerjobcenter@greve.dk

Vær opmærksom på, at offentligt ansatte har skærpet underretningspligt i forhold til børn og unge jf. Lov om Social Service.

Greve Familiecenter tilbyder forløbet ”Hel Familie”,  som er et forebyggende behandlingstilbud til familier med flygtningebaggrund.

I ”Hel Familie” får familien vejledning og hjælp til at bruge familiens styrker og til bedre at klare det, der er svært for netop deres familie. Forløbet vil bestå af samtaler, øvelser og undervisning og foregår i Greve Familiecenter.

Tilbuddet er gratis.

Læs mere i folderen: ”Hel Familie” – et tilbud til familier med flygtningebaggrund.

Kontakt Greve Familiecenter for yderligere information.

Greve Familiecenter
Hundige Allé 11, 2670 Greve

Telefon: 43 97 34 50

Email: grevefamiliecenter@greve.dk 

Sidst opdateret: 6. oktober 2022