Gå til hovedindhold

Aflastning

Her kan du læse om mulighed for aflastning for forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse.

Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse har i varierende omfang behov for aflastning. En tilstrækkelig aflastning vil kunne medvirke til at bevare barnet/den unge hjemme.

Det er familierådgiverne i Specialrådgivningen, som efter en konkret, individuel vurdering af behovet beslutter, om der kan gives tilbud om aflastning.

Aflastning kan foregå på forskellig måder:

  • der kan ansættes hjælp i hjemmet
  • der kan etableres aflastningsforhold i plejefamilie eller på aflastningsinstitution
  • der kan etableres weekendaflastning

Der henvises til Lov om Social Service hos Retsinformation.

Sidst opdateret: 18. november 2021