Gå til hovedindhold

ADHD eller autisme

Læs her mere om de to diagnoser ADHD og autisme

Læs mere

ADHD (attention deficit hyperactive disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse, som påvirker barnets evne til at regulere:

  • Opmærksomheden.
  • Aktivitetsniveauet, som kan være enten for højt (hyperaktiv) eller lavt (hypoaktiv).
  • Impulskontrollen.

Når et barn er præget af ADHD medfører det ofte problemer i forhold til hjernens styrende funktioner, som kaldes de eksekutive funktioner. Dette medfører, at børnene kan have svært ved at tage initiativ, planlægge, overskue og gennemføre handlinger.

Ligeledes har børnene ofte svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de befinder sig i, hvilket kan give dem store sociale udfordringer.

Børn med ADHD har ofte vanskeligheder i forhold til fx søvn, indlæring, renlighed, mad og generel adfærd, og det er ikke ualmindeligt at børnene har tilgrænsende lidelser som Tourette syndrom, autisme og OCD.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som ofte betegnes som ASF (autismespektrumforstyrrelse).

Børn med ASF har ikke et synligt handicap. Når barnet er præget af ASF afviger barnet i dets kommunikation, sprog og sociale samspil. Ligeledes er børnene præget af stereotype handlinger, ritualer og særinteresser. Der er tre kerneområder, som er nedsat i forbindelse med diagnosticering af ASF:

  • Forestillingsevne
  • Kommunikation
  • Socialt samspil.

Børnene virker konkrete i deres forforståelse og dette i samspil med deres udfordringer, vil betyde, at de ofte vil føle sig misforstået af sin omverden.

Børn med samme diagnoser kan være meget forskellige. Først og fremmest kan den samme diagnose stilles på baggrund af forskellige kombinationer af symptomer, og sværhedsgraden af symptomerne kan variere meget. Diagnosen beskriver kun en del af barnet, og der kan således være store forskelle inden for f.eks. intellektuel formåen, temperament, social interesse, initiativtagning m.m. Forskelle der ligeledes ses mellem andre børn.

Det er ikke ualmindeligt at børn med ASF lider af tilgrænsende lidelser som f.eks. OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser.

Sidst opdateret: 6. oktober 2022