Gå til hovedindhold

Mistanke om seksuelt overgreb/vold

Beredskabsplan for overgreb mod børn og unge i Greve Kommune
- en handleguide til ledere og medarbejdere

Sådan underretter du, hvis du har viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod et barn.

 • Orienter din nærmeste leder om din mistanke eller viden. Hvis du ikke
  kan få fat i din nærmeste leder samme dag og er i tvivl om du skal sende
  en underretning, så kontakt Familierådgivningens Visitation på tlf. 43 97
  93 38 og få vejledning. Ellers sender du underretningen.

 • Hvis mistanken retter sig mod forældrene, må forældrene ikke orienteres
  om mistanken, og forældrene må ikke orienteres om, at der sendes en
  underretning til Familierådgivningen.

 • Hvis et barn har været eller bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb
  fra et andet barn, skal du kontakte din leder, der beslutter det videre
  forløb i forhold til orientering af forældre og evt. underretning til
  Familierådgivningen.

 • Hvis barnet som foretager overgrebet ikke er fra samme institution som
  din, skal du kontakte din leder, der beslutter det videre forløb i forhold til
  orientering af forældre og evt. underretning til Familierådgivningen.

 • Hvis mistanken retter sig mod en ansat, skal lederen af institutionen
  kontakte sin personalekonsulent i Center for Økonomi og HR, og få
  vejledning.

 • Hvis du som medarbejder har brug for at få bearbejdet en oplevelse der
  knytter sig til overgreb mod børn, har du mulighed for at blive visiteret til
  Greve Kommunes krisehjælp. Tal med din leder om muligheden. Det er
  din leder der skal godkende at du visiteres til krisehjælp.
  1. Hvis du er i tvivl om der skal sendes en underretning, så ring til
  Familierådgivningen på tlf. 43 97 93 38
  2. Find underretningsskemaet på www.handleguide.dk
  3. Udfyld et underretningsskema
  4. Send underretningsskemaet til Familierådgivningen på
  (boern@greve.dk)

  Underretninger om vold og seksuelle overgreb skal altid sendes samme
  dag mistanken opstår, og så tidligt som muligt på dagen. Vent derfor ikke
  med at sende underretningen til sidst på dagen, op til eller i weekenden –
  send den hurtigst muligt.

  Hverdage efter kl. 15.30, torsdag dog efter kl. 17.00, og i weekender
  kontaktes Den sociale døgnvagt gennem politiet på tlf. 114
Beredskabsplan vedr. overgreb på børn og unge i greve kommune
Sidst opdateret: 26. juni 2024