Gå til hovedindhold

Mistanke om seksuelt overgreb/ vold

På denne side er information om Koordinationsgruppen og link til Beredskabsplanen

Er der mistanke eller viden om vold/overgreb på et barn, skal ledelsen altid tage kontakt til Koordinationsgruppen. I beredskabsplanen kan du læse mere om, hvordan du skal handle.

Koordinationsgruppen. Hjælp ved seksuelle overgreb og vold mod børn

Koordinationsgruppen i Greve er hjælp til fagprofessionelle med det formål at koordinere indsats til børn udsat for seksuelle overgreb og vold. Koordinationsgruppen er sammensat på tværs af centre i Greve Kommune.

Læs mere

Har et dagtilbud, døgntilbud eller skole mistanke om seksuelt overgreb/vold på et barn, kan gruppen kontaktes med henblik på anonym vejledning.

Henvendelsen skal rettes til en af gruppens medlemmer efter drøftelse med egen leder:

 • Mette Vinther Wæhrens, psykolog fra PPR
  tlf. 40 53 84 57
 • Malene Holst Klarskov pædagogisk konsulent
  tlf. 43 97 39 63
 • Carl-Christian Skjøt-Pedersen, familierådgiver
  tlf. 43 97 91 36 / 22 44 91 36
 • Marianne Guldahl, sundhedsplejerske
  tlf. 40 74 62 95

Pågældende vil så indkalde til et ad hoc møde i gruppen, hvis der er behov for det.

Når der orienteres om sager overholdes anonymiteten i disse.

 • At opkvalificere det arbejde, der allerede foregår i Kommunens Centre og samle specialviden
 • At oprette en vidensbank med henblik på at yde rådgivning og vejledning til fagprofessionelle i institutioner, skoler samt ansatte i kommunen i anonyme og konkrete sager
 • At koordinere i konkrete sager
 • Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler
 • Psykolog fra PPR i Center for Børn og Familier
 • Familierådgiver i Center for Børn & Familier
 • Sundhedsplejerske i Center for Børn & Familier

Kan opdeles i:

 • Planlagte møder
 • Ad hoc møder
 • Information til samarbejdspartnere i kommunalt regi
 • Indsamling af viden gennem litteratur og kurser

De planlagte møder foregår én gang i om måneden med en fast dagsorden.

Beredskabsplan

Download

Beredskabplan

Sidst opdateret: 3. november 2022