Gå til hovedindhold

Fravær

Her kan du læse nærmere om, hvad du som fagprofessionel kan gøre, hvis et barn har fravær.

Klasselæreren vurderer, om der skal indkaldes til fraværssamtaler med forældre og barn/den unge.

I samtalen kan der bl.a. være fokus på:

  • En tidlig indsats
  • Omsorg for barnet
  • At forældreansvaret tydeliggøres
  • At der er fastsat kriterier for fravær som grundlag for indkaldelse.
  • En reducering af skolefravær

Ved dette møde aftales en plan for indsats for at reducere barnets fravær. Det kan eksempelvis være:

  • At forældre følger barnet i skole
  • Barnet følges med en kammerat
  • Læreren tager imod på skolen
  • Reduceret skema
  • Praktiktilbud

Det vurderes, om sagen skal forelægges Dialogudvalg for en tværfaglig drøftelse.

Underretning:

Såfremt der ikke sker en positiv ændring i fraværet trods en plan, skal der underrettes om fraværet til Familierådgivningen. 

Underretningen skal beskrive hvilken indsats skolen har gjort før Familierådgivningen underrettes, herunder om barnets fravær har været drøftet på dialogudvalg.
Familierådgivningen indleder et samarbejde med forældre, barn, skolen og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Sidst opdateret: 18. november 2021